Slik kobler du YouTube til Discord

For å få tilgang til Discord-servere eller kanaler som er members-only må du koble YouTube til Discord. Når du har koblet YouTube til Discord blir du tildelt en member-rolle som gir deg tilgang til evt. member-only tekst/tale-kanaler. Tilgangen til disse kanalene beholder du så lenge du er member av den aktuelle YouTube-kanalen.

Se også: Slik installerer du Discord og Slik kobler du Twitch til Discord

For å koble YouTube til Discord gjør du følgende:

1) Logg inn på både YouTube og Discord.

2) Klikk på tannhjulet (User Settings) nede i venstre hjørne på Discord.

3) Klikk på “Connections”.

4) Klikk på “YouTube”.

Nå åpnes det et poppup-vindu i nettleser.

5) Klikk på YouTube-kanalen/brukeren du ønsker å koble til Discord.

6) Klikk deretter “Tillat”.

Har du gjort alt riktig skal det se slik ut under “Connections” i Discord: